Dret laboral

Dret Laboral

Temes laborals i assessoraments d’empresa

L’objectiu del nostre despatx és acompanyar, assessorar i implementar dins els seus negocis, a les empreses andorranes que ho precisin, les noves exigències i modificacions laborals que s’han produït arran de l’aprovació del nou codi de relacions laborals.

Assessorament laboral

El nostre gabinet presta un servei d’assessorament continu tant a empresaris del país, com als departaments de recursos humans i als treballadors. Acompanyem els nostres clients amb una disponibilitat màxima, assessorant-los en casos de conflictes concrets, i redactant tot tipus de documents per regularitzar la seva situació laboral conforme a les lleis vigents.

Ens hem anat adaptant paulatinament a les diferents reformes legislatives, i actualment assessorem i ajudem a les empreses a adaptar-se a les exigències de la nova llei de relacions laborals.

Redacció de contractes laborals

Els nostres advocats proposen solucions pragmàtiques i imaginatives, encaminades a satisfer les necessitats dels nostres clients a l’hora de redactar tota mena de contractes laborals, i sempre de conformitat amb el dret laboral vigent a Andorra.

Redactem tot tipus de contractes: contractes per temporada, contractes a temps parcial, contractes fixes de caràcter discontinu, contractes d’interinitat o substitució temporal, contractes per a treballs de curta durada, contractes per sessions, contractes per temps indefinit, i contractes per durada determinada o per una obra o servei concret, amb data certa o incerta.

Dins dels contractes, ens adaptem a les necessitats i exigències de cada client, afegint pactes de confidencialitat, d’exclusivitat o de no competència, entre molts d’altres.

Relacions col·lectives

La nova llei de Relacions Laborals dota un nou marc regulador en matèria laboral, adaptat a les necessitats presents del país. És per això que les empreses s’hauran d’adaptar a dits canvis, i el nostre despatx ofereix l’assessorament específic en cada cas: regulació del comitè d’empresa, assessorament en el designi dels delegats dels assalariats, redacció i formalització dels contractes per escrit, …; assessorant-los respecte les seves obligacions i drets, tant de l’empresari com de l’assalariat.

Contenciós laboral

En casos d’incompliments, un cop la relació laboral ha quedat extingida, assessorem i representem els nostres clients davant els tribunals andorrans en casos de reclamacions de tot tipus d’havers laborals i altres.