Contractes

Les persones integrants del nostre despatx també han acumulat una important experiència en matèria d’interpretació i execució de contractes civils de tot tipus. Tenim una gran pràctica en interpretació i execució dels contractes signats amb les companyies d’assegurances (de vehicles, de salut, de responsabilitat civil) i en la redacció, execució i interpretació de contractes d’arrendament o de lloguer. També us podem assessorar en casos d’incompliment en la seva tramitació judicial.