Dret Penal

Ens avalen 20 anys de professió que ens han dotat d’una àmplia experiència en processos penals. Aquest bagatge ens serveix per guiar els nostres clients sobre la millor manera d’afrontar aquests tipus de procediments, assessorant-los des de l’inici dels procediments.

En aquest sentit donem suport als nostres clients en els seus procediments, adaptant-nos al tipus de delicte comès, i els defensem davant les jurisdiccions penals del Principat d’Andorra tant si són part acusadora com si son part defensora.

A partir d’aquest moment, despleguem una estratègia que s’allargarà en el marc de la instrucció d’una causa, fins al judici oral.

Al nostre gabinet donem servei als nostres clients davant de qualsevol tipus de procediment, tant en primera com en segona instancia.

També ens trobem especialitzats en l’assessorament davant de tot tipus de sinistres, especialment en accidents de transit com en accidents d’esquí, tant sigui en la via penal com en la via civil.