Dret Processal

Tramitació de tota mena de judicis

Un cop exhaurida la via amistosa, o quan no és possible arribar a acord amistós, s’inicia la via judicial. En aquests casos, coneixem a la perfecció la millor manera de portar els procediments judicials andorrans, ja que ens avalen anys d’experiència, acumulant èxits en tot tipus de procediments.