Qui Som

El nostre pilar són les persones. Abans de convertir-se en clients, les persones que ens contacten tenen una dificultat. Per això, entenen que un tracte proper i personalitzat és la millor via per treballar plegats en la resolució del conflicte. El nostre criteri sempre està basat en els valors humans. El nostre objectiu és oferir un servei amb el més alt estàndard de qualitat, dins d’un nivell ètic professional i amb responsabilitat social.

Un cop la persona es troba al nostre despatx, complim escrupolosament les seves instruccions; assessorant de forma pedagògica i absolutament transparent perquè al nostre despatx, qui pren la decisió, són sempre els nostres clients. S’estableix una comunicació continuada perquè el representat estigui informat en tot moment de les actuacions realitzades pel seu compte. Acceptem els mandats dels nostres clients només en cas que, després d’un estudi previ, tinguem la convicció de poder complir-los segons les normes deontològiques que ens regeixen. Si no podem assumir l’encàrrec, no l’acceptem.

Ens inspirem en un tarannà conciliador, i per això abans de recórrer a la via judicial, ens agrada exhaurir totes les vies amistoses possibles.

Els nostres clients i empresaris, requereixen un servei ràpid i efectiu, en el marc de la seva activitat econòmica. Així doncs, prestem el nostre assessorament amb diligència i celeritat , per donar satisfacció als seus interessos.


+ INFO

Ens avalen més de 15 anys d’experiència en la pràctica del Dret. Durant tot aquest temps, hem ajudat milers de persones a resoldre els seus problemes de forma satisfactòria. L’èxit de la nostra feina rau en el fet que adaptem la norma a la dimensió humana i a les necessitats personals de cada client. D’aquesta manera, sempre trobem la millor solució de manera individualitzada i personalitzada.

Què fem? Àrees de pràctica

Dret Administratiu
El fet que la lletrada titular hagi estat adscrita al torn d'ofici civil i administratiu d'Andorra, sumat a la resta de l'experiència, fa que estiguem facultats i assessorem també en determinats casos administratius tals com tramitació de tot tipus de residències, expedients contra la CASS, i tot tipus de recursos contra aquests.
Contractes
Les persones integrants del nostre despatx també han acumulat una important experiència en matèria d'interpretació i execució de contractes civils de tot tipus. Tenim una gran pràctica en interpretació i execució dels contractes signats amb les companyies d'assegurances (de vehicles, de salut, de responsabilitat civil) i en la redacció, execució i interpretació de contractes d'arrendament o de lloguer. També us podem assessorar en casos d'incompliment en la seva tramitació judicial.
Dret Civil
Reclamacions civils Coneixem a la perfecció les particularitats de les reclamacions civils, així com els seus aspectes processals. Després de molts anys de treball per diverses companyies d'assegurances del país, hem resolt amb eficiència aquests casos i hem aconseguit les indemnitzacions que fixen els nostres tribunals andorrans en aquesta matèria. El nostre despatx d'advocats està especialitzat en tot tipus de reclamacions civils, ja siguin les derivades dels accidents ocorreguts a les pistes d'esquí, accidents de circulació, accidents a la muntanya, en atraccions lúdiques o parcs temàtics. En el cas que sigueu vosaltres la part demandada també us podem assessorar i tramitar els vostres expedients i/o reclamacions. A banda de les reclamacions civils esmentades anteriorment, també tramitem altres tipus de demandes, com reclamacions d'impagats, demandes per incompliment i per responsabilitat en contractes d'obra o de reforma, etc.
Dret Laboral
Al Principat d'Andorra, els drets laborals venen expressament reconeguts i regulats tant en la Constitució Andorrana de 1993, com en el Codi de Relacions Laborals de 18 de desembre de 2008. Estem convençuts que una empresa ben vertebrada ha de gaudir d'una bona organització laboral i respectar sempre els drets dels treballadors. Per això, assessorem els empresaris perquè puguin gaudir d'una normativa interna que organitzi, reguli i, si és el cas, sancioni els treballadors davant dels eventuals conflictes que sorgeixin.
Dret de Familia
Un altre dels àmbits del dret que ens apassiona és el dret de família i el dret de les persones. Per això, al gabinet preparem els documents necessaris per contraure matrimoni civil, redactem convenis per la formalització d'unions estables de parella, i en casos de crisis matrimonials, tramitem tot tipus de procediments de separació i divorci a Andorra.
Dret Processal
Un cop exhaurida la via amistosa, o quan no és possible arribar a acord amistós, s'inicia la via judicial. En aquests casos, coneixem a la perfecció la millor manera de portar els procediments judicials andorrans, ja que ens avalen anys d'experiència, acumulant èxits en tot tipus de procediments.
Dret Penal
Els nostres assessors també es troben especialitzats en Dret penal. Prova de la nostra vàlua són els anys de treball dels lletrats per compte de companyies d'assegurances, així com els anys de treball adscrits al torn d'ofici penal, i el de guardia del Col·legi d'Advocats d'Andorra. Aquesta feina ens ha donat una visió i un bagatge important, tant de l'aplicació del Dret penal, com en l'àmbit del Dret processal.